વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી: VMC મા કરાર આધારીત ભરતી, લાયકાત 10 પાસથી ગ્રેજયુએટ

વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી: VMC Recruitment 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકા (VMC) મા વિવિધ જગ્યાઓ કરાર આધારીત આઉટસોર્સ થી ભરવા માટે ભરતી જાહેરાત બહાર પડેલી છે. આ માટે ધોરણ 10 પાસ વ્યક્તિ પણ અરજી કરી શકે છે અને ખાસ વાત એ છે કે આ ભરતી પરીક્ષા વગર મેરીટ અધારીત છે. VMC સીધી જ મેરીટ પર ભરતી કરશે. પટાવાળા, ક્લાર્ક સહિતની અન્ય વીવીધ જગ્યાઓ માટે તમે અરજી કરી શકો છો. આ માટે ફોર્મ ઓનલાઇન ભરવાની છેલ્લી તારીખ 15 એપ્રિલ 2023 છે.

વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી

ભરતી સંસ્થાવડોદરા મહાનગર પાલિકા
જગ્યા નું નામવિવિધ લીસ્ટ મુજબ
કુલ જગ્યાઓ23
પગાર ધોરણપોસ્ટ મુજબ
નોકરીનુ સ્થાનવડોદરા
ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ૧૫/૦૪/૨૦૨૩
સતાવાર વેબસાઈટwww.vmc.gov.in

ખાલી જગ્યા

વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી અંતર્ગત નીચે મુજબની જગ્યાઓ કરાર આધારીત આઉટસોર્સથી ભરવા માટે નોટીફીકેશન બહાર પાડેલ છે.

આ પણ વાંચો: સ્ટાફ સીલેકશન કમીશન દ્વારા 7500 જ્ગ્યાઓ પ ભરતી

જગ્યાનુ નામખાલી જગ્યા
કચેરી અધિક્ષક૧ જગ્યા
આંકડા મદદનીશ૩ જગ્યા
હિસાબનીશ૧ જગ્યા
જુનિયર ક્લાર્ક૧ જગ્યા
કો-ઓર્ડીનેટર૧ જગ્યા
પ્રોજેક્ટ આસિસ્ટન્ટ૧ જગ્યા
બ્લોક કો-ઓર્ડીનેટર૪ જગ્યા
કોર્પોરેશન પૂર્ણા કન્સલ્ટન્ટ૧ જગ્યા
ડીસ્ટ્રીકટ કોર્પોરેશન PSE ઇન્સ્ટ્રક્ટર૧ જગ્યા
ઘટક PSE ઇન્સ્ટ્રક્ટર૪ જગ્યા
આધાર નોંધણી ઓપરેટર૪ જગ્યા
પટાવાળા૧ જગ્યા

શૈક્ષણિક લાયકાત/અનુભવ

વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી મા આ વીવીધ જગ્યાઓ ભરવા માટે પોસ્ટ મુજબ અલગ અલગ શૈક્ષણિક લાયકાત નક્કી કરવામા આવી છે. ઉપરાંત પોસ્ટ મુજબ અનુભવ પણ માંગેલ છે. જેના માટે ડીટેઇલ ભરતી નોટીફીકેશનનો અભ્યાસ કરશો.

આ પણ વાંચો: CRPF મા 9000 જગ્યાઓ પર ભરતી

પગારધોરણ

વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી મા આ વીવીધ જગ્યાઓ ભરવા માટે નીકેહ મુજબ માસિક મહેનતાણુ મળવાપાત્ર છે.

જગ્યાનુ નામમાસિક મહેનતાણુ
કચેરી અધિક્ષકરૂ.૩૦૦૦૦
આંકડા મદદનીશરૂ.૨૫૦૦૦
હિસાબનીશરૂ.૧૫૫૦૦
જુનિયર ક્લાર્કરૂ.૧૫૫૦૦
કો-ઓર્ડીનેટરરૂ.૩૦૦૦૦
પ્રોજેક્ટ આસિસ્ટન્ટરૂ.૧૮૦૦૦
બ્લોક કો-ઓર્ડીનેટરરૂ.૨૦૦૦૦
કોર્પોરેશન પૂર્ણા કન્સલ્ટન્ટરૂ.૨૦૦૦૦
ડીસ્ટ્રીકટ કોર્પોરેશન PSE ઇન્સ્ટ્રક્ટરરૂ.૨૪૦૦૦
ઘટક PSE ઇન્સ્ટ્રક્ટરરૂ.૧૬૦૦૦
આધાર નોંધણી ઓપરેટરરૂ.૧૦૬૦૦
પટાવાળારૂ.૧૨૫૦૦

ઓનલાઇન અરજી કેમ કરવી ?

વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી ના આ વીવીધ જગ્યાઓ માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે સૌ પ્રથમ ડીટે ઇલ ભરતી નોટીફીકેશન ડાઉનલોડ કરી તેનો અભ્યાસ કરી લો. તમે જો નિયત લાયકાત અને અનુભવ ધરાવતા હોઇ અને કોઇ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માગતા હોઇ તો નીચેના સ્ટેપ મુજબ ઓનલાઇન અરજી કરો.

  • સૌ પ્રથમ વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી માટે ઓફીસીયલ વેબસાઇટ https://vmc.gov.in/Recruitment/Recruitment.aspx ઓપન કરો.
  • તેમા તમે જે જગ્યા માટે અરજી કરવા માંગતા હોય તે ની સામે આપેલ Apply Online બટન પર ક્લીક કરો.
  • તેમા તમારી જરૂરી માહિતી, કોંટેકટ માહિતી, Educational Qualification, ડોકયુમેંટ અપલોડ વગેરે વિભાગ હશે. તે મુજબ માહિતી સબમીટ કરી ફોર્મ સબમીટ કરતા તમારી અરજી સેવ થઇ જશે.
  • ત્યારબાદ તમારા ફોર્મ ની પ્રીંટ કાઢી લો.

વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી અગત્યની લિંક

VMC Recruitment 2023 માટે નીચે અગત્યની લીંક આપેલી છે.

જાહેરાત વાંચવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
ફોર્મ ભરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો 
વધુ માહિતી માટેઅહીં ક્લિક કરો 
હોમ પેજઅહીં ક્લિક કરો
💥 Whatsapp Group માં જોડાવા 💥અહીં ક્લિક કરો
💥 Google News પર Follow કરવા 💥અહીં ક્લિક કરો
વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી
વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી

વડોદરા મહાનગરપાલીકા ની ઓફીસીયલ વેબસાઇટ કઇ છે ?

http://www.vmc.gov.in

4 thoughts on “વડોદરા મહાનગરપાલીકા ભરતી: VMC મા કરાર આધારીત ભરતી, લાયકાત 10 પાસથી ગ્રેજયુએટ”

Leave a Comment

error: Content is protected !!