શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા: ધોરણ 6 અને 9 ના વિદ્યાર્થીઓને મળશે શિષ્યવૃતિ, આ રીતે ભરો ઓનલાઇન ફોર્મ

શિષ્યવૃતિ પરીક્ષા: PSE EXAM: SSE EXAM: રાજય સરકાર દ્વારા વિદ્યાર્થીઓ માટે ઘણી સહાયકારી યોજનાઓ ચાલુ છે. આવી જ એક શિષ્યવૃતિ …

Read more

NMMS શિષ્યવૃતિ યોજના: આ યોજના મા મળે છે રૂ 48000 ની શિષ્યવૃતિ, ધોરણ 8 મા ભણતા વિદ્યાર્થી કરી શકે છે અરજી

NMMS શિષ્યવૃતિ યોજના

NMMS શિષ્યવૃતિ યોજના: NMMS NOTIFICATION 2024: સરકાર દ્વારા શિક્ષણક્ષેત્રે ગુણાત્મક શિક્ષણ માટે અનેક સરકારી યોજનાઓ અમલમા છે. ખાસ કરીને નબળા …

Read more

Exam Time Table 2024: પ્રાથમિક શાળાઓનુ વાર્ષિક પરીક્ષાનુ ટાઇમ ટેબલ ડીકલેર, જાણો ક્યારથી પડશે વેકેશન

Exam Time Table 2024: Vacation Date 2024: એપ્રીલ મહિનો એટલે પરીક્ષાનો મહિનો. પ્રાથમિક શાળાઓમા પણ એપ્રીલ મહિનામા ધોરણ 3 થી …

Read more

કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ 2024: ધોરણ 5 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના, ધોરણ 6 થી 12 મા મળશે 154000 શિષ્યવૃતિ

કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ 2024

કોમન એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ 2024: જ્ઞાનસેતુ મેરીટ સ્કોલરશીપ યોજના: સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ ની સ્કોલરશીપ આપવા માટે અનેક યોજનઓ …

Read more

વિક્રમ સારાભાઇ વિકાસ શિષ્યવૃતિ યોજના: ધોરણ 8 મા ભણતા વિદ્યાર્થીને 4 વર્ષ મા મળશે રૂ.1 લાખ શિષ્યવૃતિ, ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તા. 12-1-2024

વિક્રમ સારાભાઇ વિકાસ શિષ્યવૃતિ યોજના: https://www.prl.res.in/Vikas: PRL VIKAS sHISHYVRUTI: વિક્રમ સારાભાઈ પ્રોત્સાહન યોજના (વિકાસ) શિષ્યવૃત્તિ પી આર એલ ના આદ્યસ્થાપક …

Read more

શ્રીમદ ભગવદગીતા: શાળાઓમા હવે ભણાવાશે ગીતાજીના પાઠ, શિક્ષણની સાથે થશે સંસ્કારોનુ સિંચન

શ્રીમદ ભગવદગીતા

શ્રીમદ ભગવદગીતા: ગીતા જયંતિ નિમિતે રાજય સરકારના શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા એક મહત્વનો નિર્ણય કરવામા આવ્યો છે. હવે હોરણ 6 થી …

Read more

Navodaya Hall Ticket: નવોદય ધો. 6 પ્રવેશ પરીક્ષા માટે હોલ ટીકીટ જાહેર, આ રીતે ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો હોલ ટીકીટ

Navodaya Hall Ticket: JNV Class 6 Admit Card: નવોદય હોલ ટીકીટ: નવોદય વિદ્યાલય દરેક જિલ્લામા આવેલ હોય છે. નવોદય વિદ્યાલય …

Read more

ગુજરાતના જિલ્લા યાદ રાખવાની ટ્રીક: વાર્તા પરથી યાદ રાખો ગુજરાતના તમામ જિલ્લા, આપના બાળકોને આ વિડીયો જરૂર બતાવો

ગુજરાતના જિલ્લા યાદ રાખવાની ટ્રીક

ગુજરાતના જિલ્લા યાદ રાખવાની ટ્રીક: નિશાળમા બાળકનુ સાચુ ઘડતર થાય છે. મા જેટલુ જેનુ સ્તર છે એ માસ્તર. શિક્ષકો પોતાના …

Read more

SBIF Asha Scholarship: ધોરણ 6 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓને મળશે રૂ. 10000 સ્કોલરશીપ, છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર

SBIF Asha Scholarship

SBIF Asha Scholarship: એસબીઆઇ આશા સ્કોલરશીપ: www.sbifoundation.in: વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસમા મદદરૂપ થવા માટે સરકારના વિવિધ્ વિભાગો તથા વિવિધ સંસ્થાઓ દ્વારા સ્કોલરશીપ …

Read more

error: Content is protected !!