તાર ફેન્સીંગ યોજના: ખેડૂતો માટેની શું છે આ યોજના, ક્યા અરજી કરવી; કેટલી સહાય મળે

તાર ફેન્સીંગ યોજના: Tar Fencing Yojana 2023 : ખેડૂતો માટે સરકાર તરફથી અનેક સહાયકારી યોજનાઓ અમલમા છે. તે પૈકી જ એક સારી યોજના એટલે ખેતરની ફરતે કાટાંળી વાડ કરવાની યોજના એટલે કે તાર ફેન્સીંગ યોજના. ખેડૂતોના પાકને જંગલી પ્રાણીઓ અને રખડતા ઢોર નુકશાન ન કરે તે માટે ની હાનિકારક અસરોથી બચાવવાના પ્રયાસરૂપે, ગુજરાત સરકારના કૃષિ વિભાગ તરફથી તાર ફેન્સીંગ યોજના ગુજરાત અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. આ યોજના જે 2005 માં શરૂઆત થઇ હતી. ત્યારબાદ તેમા ઘણા ફેરફારો કરવામા આવ્યા છે. ખેડૂતોની આવક વધારવાના લક્ષ્‍યાંક સાથે ગુજરાત સરકાર આ લક્ષ્યને હાંસલ કરવા માટે સક્રિયપણે સામેલ છે.

તાર ફેન્સીંગ યોજના

આ યોજનામા હવે 5 હેકટરના બદલે હવે 2 હેકટર વિસ્તાર માટે પણ કંટાળા તાર ફેન્સીંગ યોજનાનો લાભ લઇ શકાશે. પહેલા ઓછા માં ઓછા 5 હેકટર વિસ્તારમા કંટાળા તાર ફેન્સીંગ બનાવવા માટે સહાય આપવામા આવતી હતી. આ યોજનામા ફેરફાર બાદ હવે મહત્તમ બે હેકટર વિસ્તાર માટે પણ યોજનાનો લાભ લઇ શકાય છે. સીમાંત અને નાના ખેડૂતોને ધ્યાને રાખીને આ યોજનામા જમીનના વિસ્તારની મર્યાદામા ફેરફાર કરવામા આવ્યા છે. આ યોજના માટે બજેટમા રૂ.350 કરોડની ફાળવણી કરવામા આવી છે.

આ પણ વાંચો: PM Kisan Yojana list: પીએમ કિસાન યોજનાનુ લીસ્ટ, ચેક કરો તમારુ નામ છે કે જેમ; ન હોય તો જલ્દી કરો e-kyc અપડેટ

તાર ફેન્સીંગ યોજના સહાય

આ યોજનામા ખેડૂતોને બે હપ્તામાં સહાય પૂરી પાડવામા આવે છે. પ્રથમ તબક્કા દરમિયાન, ખેડૂતો ને 50% સબસિડી આપવામા આવે છે. 100 પ્રતિ મીટર અથવા કુલ ખર્ચના 50%, જે પણ ઓછું હોય તે મુજબ પ્રથમ તબક્કામા સહાય આપવામા આવે છે. આ સબસિડી મેળવવા માટે ખેડૂતોએ જરૂરી થાંભલા સ્થાપિત કરવા અને ચકાસણી પ્રક્રિયા મા થી પસાર થવુ જરૂરી છે. આ પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કર્યા પછી ગુજરાત એગ્રો ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ બીજા તબક્કા માટે 50% સહાય ચુકવણી કરે છે.

Tar Fencing Yojana 2023 માટેની પાત્રતા

વ્યક્તિગત ખેડૂતો અથવા ખેડૂતોના જૂથની અરજી કરી શકાય છે. આ યોજનામા સમીક્ષા પ્રક્રિયામાં ખેડૂત અથવા ખેડૂત જૂથની વિગતોનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે, જેમાં તેમની અરજી અને તેમના બેંક ખાતા વિશે સંબંધિત માહિતીનો સમાવેશ થાય છે. આ યોજનામા ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે 7/12 અને વર્ગ 8A ​​ની માહિતી સાથે આધાર કાર્ડની નકલ બીડવી જરૂરી છે.

 • તાર ફેંસીંગ માટે લગાવેલા થાંભલાઓના યોગ્ય સ્થાપન માટે, ખોદકામનું માપ લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંડાઈ સહિત દરેક દિશામાં 0.40 મીટર હોવુ જોઈએ.
 • યોજના માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોંક્રિટ થાંભલાઓની લંબાઈ 2.40 મીટર જેટલી હોવી જોઈએ, જેની પહોળાઈ અને ઊંચાઈ 0.10 મીટર હોવી જોઈએ.
 • આ થાંભલાઓમાં ઓછામાં ઓછા ચાર તારના સેર હોવા જોઈએ, દરેક તારનો વ્યાસ 3.50 મિલીમીટરથી ઓછો ન હોવો જોઇએ.
 • તાર ફેન્સીંગ સ્ટ્રકચર મા બે થાંભલાઓ વચ્ચેનું અંતર 3 મીટરથી ઓછું ન હોવું જોઈએ. સ્થિરતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે, વાડની બંને બાજુએ દર 15 મીટરે પૂરક થાંભલાઓ મૂકેલા હોવા જોઇએ.
 • આ પૂરક થાંભલાઓમાં પ્રાથમિક થાંભલાઓ જેવા જ પરિમાણો ધરાવતા હોવા જોઈએ. થાંભલાઓનો પાયો બનાવતી વખતે, 1:5:10 ના ગુણોત્તરમાં સિમેન્ટ, રેતી અને કાંકરીબિનપ્રક્રિયા કરેલ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરેલો હોવો જરૂરી છે.

આ પણ વાંચો: ચંદ્ર પરથી પૃથ્વી ના ફોટો: ચંદ્ર પરથી આવી સુંદર દેખાય છે આપણી પૃથ્વી, ચંદ્રયાને મોકલ્યા ફોટો

તાર ફેન્સીંગ યોજના ઓનલાઇન અરજી

Tar Fencing Yojana 2023 મા ઓનલાઇન અરજી કરવા માટે ની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે. આ માટેની અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઈન છે. અરજી કરવા માટે તમે ઓફીસીયલ વેબસાઇટ ikhedut.gujarat.gov.in પર જવાનુ રહેશે.

 • આ યોજના અંતર્ગત આજુ બાજુ ના ખેડૂતોએ પોતાની જમીનોનું ક્લસ્ટર બનાવી અરજી કરવાની રહેશે. તમામ જોડાયેલા ખેડૂતોએ ઓછામાં ઓછી 5 હેક્ટર જમીનનું ક્લસ્ટર બનાવી અરજી કરવાની હોય છે. ( આ મર્યાદા પહેલા 15 થી 20 હેક્ટર હતી. )
 • પોતાના ખેતરની ચારેબાજુના ખેડૂતો ભેગા થઈ તેમાં એક ખેડૂતને ગ્રૂપ લીડર નિમવાનો હોય છે.
 • જે ક્લસ્ટર થાય તે પ્રમાણે લાભાર્થી જુથની અરજીઓ કરવાની હોય છે. અરજી મુજબ રનિંગ મીટર દિઢ 200/- રૂપિયા અથવા થનાર ખર્ચના 50 % જે બંનેમાથી ઓછું હશે તે મુજબ આ યોજના અન્વયે સહાય મળવાપાત્ર થશે.
 • આ યોજના અન્વએય લાભ મેળવવા માટે i-khedut portal પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની હોય છે.જીલ્લાવાર લક્ષ્યાંકની ફાળવણી માટે રાજ્ય સરકાર મંજૂરી આપે છે. તેમાં વધુ અરજીઓ આવે તો ઓનલાઇન ડ્રો પધ્ધતિથી મંજૂરી આપવાની રહેશે.
 • તે ડ્રોમાં પણ પસંદગી ન પામે તો તે અરજી પછીના વર્ષમાં કેરી ફોરવર્ડ કરવામાં આવે છે. જેથી લાભાર્થીએ ફરી અરજી કરવાની જરૂર પડતી નથી.
 • આ યોજના અન્વયે ઓનલાઇન થયેલી અરજીને મંજૂરી આપતા પહેલા થર્ડ પાર્ટી દ્વારા હકીકતમાં તાર ફેન્સીંગ થયેલ છે કે કેમ? તેની ચકાસણી કરવાની રહેશે. કામગીરી પૂર્ણ થઈ ગયું છે કે નહીં તે પણ થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન દ્વારા ચકાસણી કરવામા આવશે.
 • થર્ડ પાર્ટી દ્વારા થયેલા રિપોર્ટ મુજબ બનશે અને તે મુજબ ચુકવણી કરવાની રહેશે. તેની ચકાસણી સમયે gps લોકેશન ટેગિંગ કરવામા આવશે.
 • નક્કી કરાયેલ ગુણવત્તા કે ડીઝાંઇન મુજબ જો કામગીરી થયેલ નહીં હોય તો, અથવા ઓછા માલ સામાન વાળી કામગીરી જણાશે તો, કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની સહાય યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર રહેશે નહી.
 • ખેડૂતોએ કાંટાળી તારની વાડ બનાવ્યા પછી આગળ ઉપર તેની નિભાવણીનો ખર્ચ જાતે જ કરવાનો હોય છે.
 • આ કાંટાળી તારની વાડ બનાવવાની યોજનાનો લાભ ખેડૂતોને જે તે સર્વે નંબરમાં એકવાર જ મળવાપાત્ર રહેશે. અને અગાઉ આ યોજનાનો લાભ લીધેલ હશે તો ફરીવાર મળવાપાત્ર થશે નહીં.
 • આ યોજનાનો અમલ સમગ્ર ગુજરાત રાજયમાં કરવાનો રહેશે.

અગત્યની લીંક

ઓનલાઇન અરજીઅહિં ક્લીક કરો
WHATSAPP ગ્રુપ જોઇન કરોઅહિં ક્લીક કરો
Google news પર ફોલો કરોઅહિં ક્લીક કરો
હોમ પેજઅહિં ક્લીક કરો
તાર ફેન્સીંગ યોજના
તાર ફેન્સીંગ યોજના

તાર ફેન્સીંગ યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા ઓફીસીયલ વેબસાઇટ કઇ છે ?

https://ikhedut.gujarat.gov.in/

Leave a Comment

error: Content is protected !!