ખેડૂતો માટે મોબાઇલ યોજના: ખેડૂતોને સ્માર્ટફોન ખરીદવા માટે મળશે રૂ.6000 સહાય, જાણો અરજી કરવાની પ્રોસેસ અને ડોકયુમેન્ટ લીસ્ટ

ખેડૂતો માટે મોબાઇલ યોજના: ખેડૂતો માટે સ્માર્ટફોન સહાય યોજના: ikhedut મોબાઇલ યોજના: સરકાર દ્વારા ખેડૂતો માટે અનેક સહાયકારી યોજનાઓ ચાલે છે. હવે કૃષિ ક્ષેત્રે ડિજિટલ સેવાનો વ્યાપ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યો છે. કૃષિ ક્ષેત્રે ડગલે ને પગલે ખેડૂતો નવી ટેકનોલોજીન્પ ઉપયોગ કરી નવી ખેત ઉપયોગી અદ્યતન ટેકનીકો અપનાવી પોતાની આવકમાં વધારો મેળવતા થયેલ છે. જેમાં ખેડૂતો દ્વારા ખેતીમા પણ હવે તેમની ખેતપેદાશો મા વધારો થાય તે માટે સ્માર્ટફોન નો ઉપયોગ કરતા થયા છે. આ માટે ખેડૂતોને મોબાઇલ ખરીદવા માટે સબસીડી આપવા માટે ખેડૂતો માટે મોબાઇલ યોજના સરકાર દ્વારા અમલી બનાવેલ છે. આજે આ પોસ્ટમા આપણે ખેડૂતો માટે સ્માર્ટફોન સહાય યોજના ની માહિતી મેળવીશુ.

ખેડૂતો માટે મોબાઇલ યોજના

યોજનાખેડૂતો માટે મોબાઇલ સહાય યોજના 2023
હેતુખેડૂતોને મોબાઇલ ખરીદવા સહાય
લાભાર્થીઓગુજરાત રાજયના ના ખેડૂતો
મળવાપાત્ર સહાયમોબાઇલની ખરીદી પર 40% સુધી સહાય
કેટલીવાર સહાય મળશેઆજીવન એક વખત
ફોર્મ ભરવાની તારીખ09-01-2024 થી
સતાવાર વેબસાઈટikhedut.gujarat.gov.in

ખેડૂતો ખેતીમા ઘણી બાબતો મા સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરતા હોય છે. જેમા હવામાન ખાતાની આગાહી, વરસાદની આગાહી, સંભવિત રોગ જીવાત ઉપદ્રવની માહિતી, ખેડૂત ઉપયોગી પ્રકાશનો, અન્ય ખેડૂતો એ ખેતીમા કરેલા નવીન પ્રયોગો, નવીનતમ ખેત પદ્ધતિ, રોગ-જિવાત નિયંત્રણની તકનિકી, ખેતીવાડી ખાતાની સહાય યોજનાઓની માહિતી મેળવવા તથા ખેતીવાડી ખાતાની યોજનાઓમાં સહાય મેળવવા ઓનલાઇન અરજી કરવા વિગેરે જેવી બાબતો માટે સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ ખેડૂતો દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ માટે રાજયના ખેડૂતોને સ્માર્ટટફોન ખરીદવા માટે મદદ મળી રહે તે માટે મોબાઇલ સહાય યોજના મા સ્માર્ટફોન ની કિંમતના 40 % જેટલી રકમ સરકાર દ્વારા સહાય આપવામા આવે છે.

આ પણ વાંચો: Ayushman Hospital List: આયુષ્માન કાર્ડ હોસ્પિટલ લિસ્ટ 2023, જુઓ તમારા શહેરની કઇ હોસ્પિટલો મા free સારવાર મળશે

ખેડૂતો માટે સ્માર્ટફોન સહાય યોજના

આ યોજના અંતર્ગત ખેડૂત દ્વારા ખરીદવામાં આવતા સ્માર્ટફોન પર સહાય આપવાની યોજના અન્વયે ખેડૂતને એક સ્માર્ટફોનની ખરીદી કરવા પર રૂ.15000/- સુધીની કિંમત પર સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. જેમાં ખેડૂતને સ્માર્ટફોનની ખરીદ કિંમતના 40 % સહાય અથવા રૂ.6000/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે સહાય આપવામા આવે છે.

કેટલી સહય મળશે ? ઉદાહરણ દ્વારા સમજૂતી

દા.ત. કોઈ ખેડૂત રૂ.13000/- ની કિંમતનો સ્માર્ટફોન ખરીદ કરે તો ખરીદ કિંમતનાં 40 % મુજબના રૂ.5200/- અથવા રૂ.6000/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે એટલે કે રૂ.5200/- ની સહાય મળવાપાત્ર થાય અને જો કોઈ ખેડૂત રૂ.30000/- ની કિંમતનો સ્માર્ટફોન ખરીદ કરે તો ખરીદ કિંમતના 40 % લેખે રૂ.12000/- અથવા રૂ.6000/- બે માંથી જે ઓછુ હોય તે એટલે કે રૂ.6000/- સહાય મળવાપાત્ર થાય.

આ પણ વાંચો: Go Green શ્રમીક યોજના: શ્રમીકો ને સ્કુટર ખરીદવા મળશે 30000 ની સહાય, ઓનલાઇન અરજી પ્રોસેસ

મોબાઇલ સહાય યોજના પાત્રતા ધોરણો

 • આ યોજના હેઠળ ખાતેદાર ખેડૂતને આજીવન એક વખત સહાય મળવાપાત્ર રહેશે. આ સહાય ફકત સ્માર્ટફોનની ખરીદી માટે જ આપવામા આવે છે, સ્માર્ટફોન માટેની અન્ય એસેસરીઝ જેવી કે બેટરી બેકઅપ ડીવાઇઝ, ઇયર ફોન, ચાર્જર,ગ્લાસ, કવર વગેરી જેવા સાધનો માટે સહાય મળવાપાત્ર રહેશે નહી.
 • આ યોજનાનો લાભ રાજયમાં ખેતીની જમીન ધરાવતા કરતાં તમામ ખેડૂતોને મળવાપાત્ર રહેશે. આ યોજના હેઠળ ખાતેદાર ખેડૂત એક કરતા વધુ ખાતા ધરાવતા હશે તો પણ એક જ વાર સહાય આપવામા આવે છે. સંયુક્ત ખાતાના કિસ્સામાં ખેડૂતોને તેઓની જમીનના ૮-અ માં દર્શાવેલ ખાતેદારો પૈકી એક જ ખાતેદારને લાભ મળવાપાત્ર રહેશે.
 • પસંદ થયેલ લાભાર્થીઓએ પૂર્વ મંજૂરી મળ્યે તારીખથી દિન.૩૦ માં સ્માર્ટફોન ખરીદવાનો રહેશે.
 • આ મોબાઇલ સહાય યોજના માટે i-khedut પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી કરવાની હોય છે.
 • અરજદાર દ્વારા i-khedut પોર્ટલ પર કરવામાં આવેલ અરજીમાં આપેલ કોઈ પણ વિગતો ખોટી જણાશે તો, પૂર્વ મંજુરી આધારિત ખરીદ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરેલ હોવા છતાં અરજદારની અરજી રદ ગણવામાં આવશે અને સહાય મળવાપાત્ર રહેશે નહી. આ અંગે અરજદારનો હક્ક- દાવો રહેશે નહીં.

ikhedut મોબાઇલ યોજના ડોકયુમેન્ટ લીસ્ટ

મોબાઇલ સહાય યોજના અન્વયે મંજૂરી મળ્યે નિયત સમયમાં સ્માર્ટફોનની ખરીદી કર્યા બાદ અરજદાર ખેડૂતે સહી કરેલ અરજીની પ્રીંટ સાથે નીચે મુજબના સાધનિક પુરાવા ગ્રામસેવક/વિસ્તરણ અધિકારી/તાલુકા અમલીકરણ અધિકારીને રજૂ કરવા પડે છે.

 • અનુસૂચિત જાતિ / અનુસૂચિત જનજાતિ અંગેનું પ્રમાણપત્ર ( જો લાગુ પડતું હોય તો)
 • ખેડૂતના ૮-અ ની નકલ
 • બેંક પાસબુકની નકલ અથવા રદ કરેલો ચેક
 • દિવ્યાંગ પ્રમાણપત્રની નકલ (લાગુ પડતું હોય તો)
 • આધાર કાર્ડની નકલ
 • સ્માર્ટફોન ખરીદી કરેલ હોવા અંગેનું GST નંબર ધરાવતું અસલ બીલ
 • મોબાઇલનો IMEI નંબર

શરતો

 મોબાઇલ સહાય યોજના હેઠળ નિયત કરવામાં આવેલ શરતોનું ચૂસ્તપણે પાલન કરવાનું રહેશે.

 • આ યોજનાનું અમલીકરણ DBT (Direct Benefit Transfer) પધ્ધતિ મારફત કરવાનું હોય છે એટલે કે ખેડૂતના ખાતામા જ સીધી સહાયની રકમ જમા કરવામા આવે છે.
 • યોજનાના લાભ માટે દર્શાવેલ સ્માર્ટફોનના બિલની ખરાઈ માટે બિલમાં સ્માર્ટફોન વેચનાર કંંપની ના GST No. તેમજ મોબાઇલનો IMEI નંબર દર્શાવેલ હોવો જરૂરી છે.
 • આ મોબાઇલ સહાય ફકત સ્માર્ટફોનની ખરીદી માટે જ આપવામા આવે છે, સ્માર્ટફોન માટેની અન્ય એસેસરીઝ સાધનોનો સમાવેશ થઇ શકશે નહીં.

આ યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કરવાનુ Ikhedut પોર્ટલ પર શરૂ થઇ ગયેલ છે. વહેલા તે પહેલા ના ધોરણે લાભાર્થીની પસંદગી કરવામા આવે છે. તમારા તાલુકા માટે ફાળવેલ લક્ષ્યાંંક જેટલી અરજીઓ ઓનલાઇન આવતા પોર્ટલ પર આ યોજના માટે ઓનલાઇન અરજીઓ બંંધ કરવામા આવે છે.

અગત્યની લીંક

Ikhedut Online Apply લિંકઅહિં ક્લીક કરો
હોમ પેજઅહિં ક્લીક કરો
વધુ અપડેટ માટે whatsapp Group જોઇન કરોઅહિં ક્લીક કરો
ખેડૂતો માટે મોબાઇલ યોજના
ખેડૂતો માટે મોબાઇલ યોજના

ખેડૂતો માટે મોબાઇલ યોજના મા સ્માર્ટફોન ખરીદવા માટે કેટલી રકમ સહાય મળે છે?

સ્માર્ટફોનની કિંમતના 40 % અથવા રૂ. 6000 બેમાથી ઓછુ હોય તે

ખેડૂતો માટે સ્માર્ટફોન સહાય યોજના માટે ઓનલાઇન અરજી કરવા ઓફીસીયલ વેબસાઇટ કઇ છે ?

https://ikhedut.gujarat.gov.in/

મોબાઇલ સહાય માટે ઓનલાઇન અરજી ક્યારથી શરૂ થશે ?

૦૯ જાન્યુઆરી ૨૦૨૪ થી

error: Content is protected !!