વરસાદ આગાહિ: ટીટોડી, મોર, અખાત્રીજ પવન, હોળી ઝાળ પરથી કઇ રીતે કરવામા આવશે છે વરસાદની આગાહિ, અંબાલાલે જણાવી માહિતી

વરસાદ આગાહિ

વરસાદ આગાહિ: હવામાન વિભાગ ઉપરાંત ઘણા આપણા વડીલો અને હવામાન નિષ્ણાંત લોકો વરસાદ ની આગાહિઓ કરતા હોય છે. અને આ …

Read more

error: Content is protected !!