Post GDS Result: ગુજરાત પોસ્ટ GDS ભરતી નુ રિઝલ્ટ થયુ ડીકલેર, ચેક કરો સીલેકટ થયેલા કેન્ડીડેટ નુ લીસ્ટ

Post GDS Result

Gujarat Post GDS Result 2023: પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવકની 12828 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે જાહેરાત બહાર …

Read more

Gujarat Post GDS Result 2023: ગુજરાત પોસ્ટ GDS ભરતી પરિણામ થયુ ડીકલેર, ચેક કરો તમારુ નામ છે કે કેમ

Gujarat Post GDS Result 2023

Gujarat Post GDS Result 2023: પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ગ્રામીણ ડાક સેવકની 40889 જેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવા માટે જાહેરાત બહાર …

Read more

error: Content is protected !!