સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર: અત્ર તત્ર સર્વત્ર મેઘમહેર, જુનાગઢ મા 10 ઇંચ તો વેરાવળમા 6 ઇંચ વરસાદ, ક્યા કેટલો પડયો વરસાદ

સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર

સૌરાષ્ટ્ર સમાચાર: વરસાદ સમાચાર: ગુજરાતમા હાલ મેઘરાજ અમન મૂકીને વરસી રહ્યા છે. સાર્વત્રિક વરસાદ થવાથી ખેડૂતમિત્રો ખુશ ખુશાલ છે. સૌરાષ્ટ્રમા …

Read more

error: Content is protected !!