શું બ્રેડના પેકેટમાથી પહેલી અને છેલ્લી બ્રેડ ખાઇ શકાય ? જાણવા જેવુ

જાણવા જેવુ: શું બ્રેડના પેકેટમાથી પહેલી અને છેલ્લી બ્રેડ ખાઇ શકાય ? : આપણે બધા બ્રેડ ખાતા જ હોઇએ છીએ. તેમા પેકેટમા ઉપરની અને છેલ્લી બ્રેડમા આકારમા અને દેખાવમા બાકીની બ્રેડ કરતા અલગ હોય છે. એટલે આપણે સામાન્ય રીતે તેને ફેંકી દેતા હોઇએ છીએ. ચાલો આજે જાણીએ કે આ બ્રેડનોદ એખાવ કેમ અલગ હોય છે ? અને તેને ખાઇ શકાય કે કેમ ?

શું બ્રેડના પેકેટમાથી પહેલી અને છેલ્લી બ્રેડ ખાઇ શકાય

કોઇ પણ બ્રેડનુ પેકેટ લેતી વખતે તમે જોયુ હશે કે બ્રેડ ના પેકેટની ઉપરની બ્રેડ અને છેલ્લી બ્રેડ દેખાવમાં અલગ હોય છે. તેના અજીબોગરીબ આકારને કારણે મોટાભાગના લોકો ઘણીવાર આ બ્રેડને ખાવાને બદલે ફેંકી દેતા હોય છે. આવુ થવાનુ કારણ બ્રેડ બનાવવાની પ્રોસેસ છે. બ્રેડને મોટી સાઈઝના મોલ્ડમાં બનાવવામાં આવતી હોય છે અને બાદમાં તેને પાતળા સ્લાઈસમાં કાપવામાં આવે છે. જેને આપને બ્રેડ કહિએ છીએ.

વાસી રોટલી ખાવાથી થતા ફાયદાઓ

જ્યારે બ્રેડ શેકવામાં આવતી હોય ત્યારે બ્રેડનો બહારનો ભાગ જે મોલ્ડના કોંટેક મા એટલે કે મોલ્ડ બાજુ હોય છે તે થોડો સખત બને છે. જ્યારે આ આખા રોલને પાનાના તળા સ્લાઈસ આકારમાં કાપવામાં આવે છે ત્યારે સખત ભાગ ઉપર અને નીચેની બ્રેડમાં આવે છે અને તેને પછી પેકેટમાં પેક કરવામાં આવે છે. આ બન્ને બ્રેડનો બીજો ફાયદો એ છે કે આ સખત બ્રેડ નીચેની બ્રેડ સ્લાઈસને સુરક્ષિત રાખે છે. સખત બ્રેડ ભેજને શોષીને ફૂગથી નીચેની સ્લાઇસનું રક્ષણ પણ કરે છે.

  • ઘણા લોકો એવુ માનતા હોય છે કે બ્રેડ પરનો પહેલો અને છેલ્લો ટુકડો ફક્ત બાકીની રોટલીને વાસી થવાથી બચાવવા માટે જ રાખવામા આવે છે. એવું પણ માનવામાં આવે છે કે તે આગામી સ્લાઇસના નરમ કેન્દ્રને આવરી લે છે. ઉપર અને નીચેની બ્રેડ વચ્ચેની સ્લાઈસને સુકાઈ જવાથી બચાવે છે અને રખડુ આખી રસ્તે વધુ એકસરખી રીતે ભેજવાળી રહે છે.
  • પ્રથમ અને છેલ્લી બ્રેડ સામાન્ય રીતે બાકીની બ્રેડ કરતાં નાની હોય છે.
यह भी पढे:  Benefits Of Grapes: દ્રાક્ષના ફાયદા, સીઝનમા લીલી દ્રાક્ષ રાખશે તમને અનેક બીમારીઓથી દૂર

કીવી ખાવાના ફાયદાઓ

જ્યારે યોગ્ય રીતે ટોસ્ટ કરવામાં આવે ત્યારે ઉપર અને નીચેની સ્લાઈસ સારી, ક્રન્ચી ટોસ્ટ બનાવે છે. કેટલાક લોકો બ્રેડની રોટલી બંધ કરતી વખતે ટોસ્ટ માટે હીલ્સનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે. ટોચની અને નીચેની સ્લાઇસેસ ઘણીવાર મધ્ય સ્લાઇસેસ કરતાં અલગ અલગ કદ અને જાડાઈની હોવાથી, તે સમાન રીતે શેકાતી નથી. તેમની સાથે કેન્દ્રીય સ્લાઇસ ભેળવવાથી સામાન્ય રીતે મધ્ય ભાગની સ્લાઇસ અન્ડર-ટોસ્ટ કરવામાં આવે છે અથવા ઉપર અને નીચેની સ્લાઇસ બળી ગયેલી કિનારીઓ વાળી હોય છે. પ્રથમ અને છેલ્લી બ્રેડ એકસાથે ઉપયોગ કરીને, ટોસ્ટર સેટિંગ્સને યોગ્ય રીતે ટોસ્ટ કરવા માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

આમ બ્રેડના પેકેટમાથી ઉપર અને નીચેની બ્રેડ ખાઇ શકાય તેમા અન્ય બ્રેડ કરતા ફાઇબર તત્વો વધુ હોય છે.

મોબાઇલ રીપેરીંગ કીટ સહાય લીંક

Home pageClick here
follow us on Google Newsclick here
Join our whatsapp GroupClick here
શું બ્રેડના પેકેટમાથી પહેલી અને છેલ્લી બ્રેડ ખાઇ શકાય
શું બ્રેડના પેકેટમાથી પહેલી અને છેલ્લી બ્રેડ ખાઇ શકાય

શું બ્રેડના પેકેટમાથી પહેલી અને છેલ્લી બ્રેડ ખાઇ શકાય ?

હા

Leave a Comment

error: Content is protected !!